پلاریزاسیون القایی (IP) ظرفیت زمین برای نگه داشتن بار الکتریکی در طول زمان است. پلاریزاسیون القایی بعد از خاموش شدن جریان تزریق ، منحنی پوسیدگی ولتاژ را اندازه می گیرد. هرچه IP بیشتر باشد ، به مرور زمان شارژ بیشتر می شود  با گذشت زمان ، به طور معمول چند ثانیه اما گاهی تا چند دقیقه کاهش می یابد و در نهایت ناپدید می شود. پلاریزاسیون القایی مخصوصاً برای کاربردهای اکتشاف مواد معدنی مفید است.

چگونه می توان با پلاریزاسیون القایی کار کرد؟

نقشه برداری پلاریزاسیون القایی روشی اکتشافی است که شامل اندازه گیری کند شدن پوسیدگی ولتاژ در زیر زمین پس از قطع پالس جریان تحریک (روش دامنه زمان) AGI از روش دامنه فرکانس استفاده نمی کند.

پلاریزاسیون القایی یک مشتق از مقاومت است و برای اندازه گیری IP ، ابتدا مقاومت را اندازه گیری می کنیم. پلاریزاسیون القایی در پایان چرخه مقاومت به شرح زیر اندازه گیری می شود:

ابتدا مقاومت را اندازه گیری کنید

جریان الکتریکی DC از طریق دو قطعه الکترود (به نام A و B) که به داخل زمین رانده می شوند به داخل زمین منتقل می شود. میدان پتانسیل الکتریکی حاصل بین دو قطعه دیگر الکترود (به نام M و N) اندازه گیری می شود.
داده های اندازه گیری شده خام  یعنی مقادیر مقاومت آشکار برای تولید مدلی از توزیع مقاومت زیرسطحی واقعی معکوس می شوند.
همبستگی ناهنجاری های مقاومت و اهداف خاص با استفاده از نمونه گیری حقیقت زمین از حفاری حاصل می شود.
سپس برای اندازه گیری پلاریزاسیون القایی یک جزء زمان اضافه کنید.

در حالی که مقاومت در پاسخ به سؤال “مقاومت در برابر جریان جریان الکتریکی چیست؟” پلاریزاسیون القایی پاسخ می دهد  “زمین چقدر بار الکتریکی را نگه می دارد؟” برای دریافت پلاریزاسیون القایی ، ما جزء زمان را اندازه می گیریم (می توانید از همان کابل استفاده کنید راه اندازی و همان ابزار): تزریق جریان را خاموش کنید ، اما ضبط ولتاژ بین M و N را برای چند ثانیه ادامه دهید. فروپاشی ولتاژ M و N با گذشت زمان همان پلاریزاسیون القایی است.

پلاریزاسیون القایی

برنامه های کاربردی پلاریزاسیون القایی

مقاومت و پلاریزاسیون القایی بررسی های گسترده ای در اکتشاف مواد معدنی ، زمین گرمایی و آب های زیرزمینی ، در بسیاری از تحقیقات زیست محیطی ، و برای چندین کاربرد در اکتشاف هیدروکربن و بازیابی ثانویه است. بررسی مقاومت همچنین ابزاری کم مصرف اما با ارزش برای بسیاری از کاربردهای ژئوتکنیکی است.

داده های قطبی سازی از نظرسنجی پلاریزاسیون القایی برای تفسیر نتایج سایر روشهای بررسی اکتشاف متداول ، بینشی را ایجاد می کند. نظرسنجی پلاریزاسیون القایی ممکن است به عنوان پیگیری یک بررسی CSEM یا CSAMT انجام شود (که در آن از منبع الکتریکی القا شده و کنترل شده نیز استفاده می شود ، اما در این حالت برای اندازه گیری زمینه های مغناطیس سلول).

CSEM / CSAMT وضوح بهتر و اطلاعات عمیق تر از پلاریزاسیون القایی فراهم می کند. بنابراین CSEM / CSAMT اغلب برای شناسایی مناطق جغرافیایی بزرگتر برای یافتن گسلها و ناهنجاری های مقاومت استفاده می شود ، و پس از آن تحقیقات پلاریزاسیون القایی انتخابی برای اولویت بندی اهداف مته استفاده می شود.

پلاریزاسیون القایی

هدف از کاوش‌های ژئوالکتریک، اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی، پلاریزاسیون القایی و پتانسیل خودزا به منظور دستیابی به اهداف اکتشافی مورد نظر با توجه به معلومات زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه می‌­باشد. به منظور اجرای پروژه‌های ژئوالکتریک، شرکت کیمیا خاک پویان با فراهم نمودن تیمی از کارشناسان خبره و تجهیز گروه به دستگاه‌های مدرن از کمپانی‌های معتبر، در این مسیر گام نهاده است.

مجموعه تجهیزات این شرکت با توان‌های متفاوت قابلیت کاوش تا اعماق بسیار زیاد را فراهم نموده است. همچنین قابلیت متنوع این مجموعه به همراه لوازم جانبی ساخت این شرکت، برداشت چندین پارامتر با روش‌ های متفاوت را میسر می‌نماید. با پشتوانه‌ای از دانش و تجهیزات، بررسی در اعماق و ابعاد مختلف با حداکثر دقت، از طریق داده‌برداری با روش‌های معمول و نوین ژئوالکتریک مقدور گردیده است. از دیگر نقاط قوت ما، تلفیق روش ژئوالکتریک با سایر روش‌های ژئوفیزیکی از جمله رادار نفوذی زمین، لرزه‌نگاری و مگنتومتری است که دسترسی به نتایج دقیق‌تر با ضریب اطمینان بالاتری را ممکن می‌سازد.

پلاریزاسیون القایی

نیاز روزافزون بشر به مواد معدنی فلزی و غیر فلزی سبب شده است که روشها و تکنیکهای نوینی برای پیجویی و اکتشاف این کانسارها به کار گرفته شود. یکی از این روش ها پلاریزاسیون القایی می باشد.
شکی نیست که مصرف مواد خام معدنی که باید از زمین استخراج شوند هر ساله بالا و بالاتر میرود. بدیهی است که اکنون منابع سهل الوصول سطحی و پر عیار یا استخراج شده و یا رو به اتمام هستند لذا برای پاسخ به این نیاز بشر منابع کم عیارتر و عمیق مورد توجه قرار گرفته اند. از این رو دیگر نمی توان با اطلاعات محدود زمین شناسی سطحی و روشها و ابزارهای اکتشافی که پیش از این مورد استفاده قرار می گرفتند این منابع را کشف و مورد استفاده قرار داد.
روش های ژئوفیزیکی از جمله روش های غیر مستقیم اکتشافی هستند که در زمینه پیجویی و اکتشاف منابع زیر سطحی به طور گستردهای استفاده می شوند. به کمک روش های ژئوفیزیکی میتوان اعماق نسبتاً زیاد زمین را بدون حفاری مورد جستجو قرار داد و با توجه به پاسخ متفاوت مواد مختلف به عوامل فیزیکی به حضور یا عدم حضور کانسارها پی برد..
به منظور بررسی ویژگی های کمی و کیفی پیکره معدنی در یک محدوده از روش های پلاریزاسیون القایی (IP ) و مقاومت ویژه الکتریکی(RS) استفاده می شود. پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه الکتریکی انجام گرفته می شود.

پلاریزاسیون القایی
شرکت کیمیا خاک پویان