مغناطیس سنجی چگونه کار می کند؟

مغناطیس سنجی یا مگنتومتری و اشیاء مغناطیسی تأثیر فوق العاده ای بر روی زمین دارند. به عنوان مثال شفق شمالی ، تعامل بین بادهای خورشیدی و میدان مغناطیسی زمین است. یک مغناطیس یک سنسور پیشرفته است که درک واضح تری از عملکرد مغناطیس به ناظران علمی ارائه می دهد.

اهمیت مغناطیس سنجی

زمین میدان مغناطیسی ایجاد می کند که باعث ایجاد اختلالات مغناطیسی قابل اندازه گیری در جو می شود. مغناطیس سنجی علمی است که این پدیده را از نظر چگالی شار مغناطیسی اندازه گیری می کند. واحد علمی خواندن چگالی شار مغناطیسی تسلا یا As / m2 است. مواد و موادی که باعث ایجاد اختلال در این شار می شوند مغناطیسی نامیده می شوند. هنگامی که مواد مغناطیسی وجود دارند ، یک مغناطیس سنج میزان اعوجاج این مواد را در زمینه زمین تشخیص می دهد. یک مغناطیس سنج نه تنها به ما می گوید که چگونه مواد مغناطیسی خاص بر شار مغناطیسی تأثیر می گذارد ، بلکه می تواند قدرت میدان های مغناطیسی را نیز اندازه گیری کند. از این اطلاعات می توان جهت تشخیص جهت ، چرخش و زاویه میدان مغناطیسی و همچنین مکان اشیاء خاص درون آن استفاده کرد.

برنامه های کاربردی

مگنتومتر یا مغناطیس سنجی می تواند ابزارهای مفیدی در بسیاری از کاربردهای حرفه ای باشد. وزن سبک و قابل حمل ، مغناطیس سنج ها به راحتی تقریباً در هر مکان آزمایش قابل حمل هستند. در باستان شناسی می توان از مغناطیس سنج ها (مغناطیس سنجی)برای یافتن قبرهای مدفون حاوی مصنوعات فلزی استفاده کرد. در کاربردهای نظامی از مغناطیس سنج برای قرار دادن مخازن ، مین ها و درام های سوخت استفاده می شود. صنعت معدن و بسیاری از زمینه های علمی دیگر همچنین ناهنجاری های مغناطیسی را با مغناطیس سنج ها اندازه گیری می کنند.

روش مغناطیس سنجی قدیمی ترین روش ژئوفیزیک اکتشافی است. در اصول و حتی تعبیر و تفسیر شباهت های بسیاری با روش های ثقل سنجی دارد. اما به طور معمول این روش پیچیده تر است و تغییرات میدان مغناطیسی نیز نامنظم تر و محلی تر از شتاب ثقل زمین است. در این روش اندازه گیری تغییرات میدان مغناطیسی زمین انجام می شود. چرا که برخی از مواد مانند مگنتیت در میدان مغناطیسی زمین، آنومالیهای بالای مغناطیسی نشان می دهند. کانسارهای آهن، مس های اسکارن، نیکل و آزبست به دلیل همراهی با کانه های مغناطیسی، با برداشتهای مغناطیس سنجی به راحتی قابل اکتشافند. حتی برخی از ژئوفیزیکدانان اکتشافی، این روش را برای اکتشاف طلای پلاسری به علت همراهی آن با ماسه های سیاه حاوی مقادیر بالای مگنتیت، توصیه می کنند.

کاربرد ها ی روش مغناطیس­ سنجی:

  • اکتشاف کانیهای فلزی به خصوص معادن آهن
  • تحلیل و بررسی سایت های باستان شناسی
  • بررسی وضعیت سنگ بستر

دستگاه ها و تجهیزات روش مغناطیس­ سنجی

  • یک دستگاه مغناطیس سنجی مدل GSM-19T ساخت شرکت GEM SYSTEM کانادا که تحمل تغییرات ۷۰۰۰ گاما در یک متر، دقت۰۵/۰ گاما و قابلیت ۲ برداشت در ثانیه را دارد و همچنین قابلیت نصب GPS با دقت یک متر و قابلیت اندازه­ گیری گرادیان را نیز دارا می باشد
  • یک دستگاه مگنتومتر پروتون Geometrix ساخت کشور آمریکا با دقت ۱ نانو تسلا