دستگاه لرزه نگار

تجهیزات لرزه نگاری شامل دستگاه ۲۴ کاناله MK6  ساخت شرکت ABEM سوئد می­باشد. این دستگاه در برآورد خصوصیات دینامیکی خاک، بررسی سرعت انتشار امواج فشاری و برشی و همچنین تفکیک لایه ها با توجه به توزیع سرعت امواج در خاک مورد استفاده قرار می­گیرد.

کاربرد­های روش لرزه­ نگاری شکست مرزی و بازتابی:

  • تعیین ساختارهای زیرسطحی مانند خطوط گسلی و آنومالیهای زیرسطحی مانند وجود حفره یا کانال
  • تعیین وضعیت قرارگیری لایه­ ها و اندازه­ گیری پارامترهای دینامیکی این لایه­ ها مانند سرعت امواج P ، S
  • تعیین عمق سنگ بستر
  • تعیین پارامترهای دینامیکی خاک ها و سنگها از قبیل سرعت امواج برشی و فشارشی (Vs, Vp) و نسبت پواسون، مدول بالک، مدول برشی و مدول الاستیسیته.
شرکت کیمیا خاک پویان